Mua đất không có sổ đỏ

HỎI : Gia đình tôi mua 1 mảnh đất diện tích 245 m2 ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội vào tháng 11 năm 2007. Gia đình tôi sống ổn định từ đó thời điểm đó tới nay. Ở thời điểm mua người bán chỉ viết giấy viết tay. Gia đình tôi có được cấp sổ đỏ không?

TRẢ LỜI:
Đất có Giấy chứng nhận (Sổ đỏ) là một trong những điều kiện bắt buộc khi chuyển nhượng, tặng cho. Tuy nhiên, Luật Đất đai 2013 và nghị định hướng dẫn còn quy định mua đất không có Sổ đỏ trước ngày 01/7/2014 thì được cấp sổ mới nếu có đủ điều kiện.

Với trường hợp đất của gia đình bạn chưa sang tên thì có thể được cấp sổ mới.
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 82 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 54 Điều 2 Nghị định số 01/2017/NĐ-CP quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014 nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền như sau:
“1. Các trường hợp đang sử dụng đất sau đây mà chưa được cấp Giấy chứng nhận và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì người đang sử dụng đất thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu theo quy định của Luật đất đai và quy định tại Nghị định này mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất; cơ quan tiếp nhận hồ sơ không được yêu cầu người nhận chuyển quyền sử dụng đất nộp hợp đồng, văn bản chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật:
a) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 01 năm 2008.
b) Sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 01 năm 2008 đến trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 của Luật đất đai và Điều 18 của Nghị định này”
Như vậy, có 02 trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho không có Giấy chứng nhận thì không phải thực hiện thủ tục sang tên mà thực hiện thủ tục cấp G

Leave Comments

0909.646.482
0909646482